Black Red White – meble i akcesoria do domu

Robimy
dom

Koszyk
Ulubione

Dla akcjonariuszy

Ogłoszenie planu podziału

Ogłoszenie planu podziału „BLACK RED WHITE” spółka akcyjna z siedzibą w Biłgoraju

 

Zarząd spółki „BLACK RED WHITE” spółka akcyjna z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Krzeszowskiej 63, 23-400 Biłgoraj, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089493, z kapitałem zakładowym w wysokości 62634650,00 zł, działając na podstawie art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 23 grudnia 2021 roku został sporządzony plan podziału „BLACK RED WHITE” spółka akcyjna z siedzibą w Biłgoraju (Spółka Dzielona) w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie części majątku „BLACK RED WHITE” spółka akcyjna z siedzibą w Biłgoraju na spółkę na istniejącą spółkę, tj. NARDIS HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (podział przez wydzielenie) i udostępnia przedmiotowy plan podziału do publicznej wiadomości pod niniejszym adresem.

 

Treść planu podziału: Pobierz.