Robimy
dom

 • rejestracja
ulubione znajdź salon
koszyk

Znajdź Salon

BRW Kazimierza - Kazimierza Wielka

Kolejowa 27
28-500 Kazimierza Wielka
tel: 662 224 390
email: brw.kazimierzawielka@wp.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek-Piątek 09:00 - 17:00
Soboty 09:00 - 14:00
Niedziele Nieczynne
Regulamin obowiązuje od 02-07-2018

Klauzula informacyjna

 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe udostępnione przez Black Red White S.A. z siedzibą w Biłgoraju, ul. Krzeszowska 63,23-400 Biłgoraj w związku z korzystaniem przez Panią/Pana z usług serwisu www.brw.pl, w celu zawarcia z nami umowy sprzedaży będą przetwarzane przez  Kolejowa 27 28-500 Kazimierza Wielka (Administrator) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pisząc na adres e-mail:  {EMAIL_INSPEKTOR}

Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne /imię i nazwisko/,

 • dane adresowe,

 • dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne /PESEL, NIP/,

 • elektroniczne dane identyfikacyjne /adres e-mail/,

 • dane dotyczące zakupu/ rezerwacji.

Podane dane będą przetwarzane:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako RODO);

 • w celu wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie nałożony na administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 • w celach analitycznych, np. w celu doboru produktów i usług do potrzeb Klientów oraz ich optymalizacji na podstawie zgłaszanych uwag; w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu tych procesów, w tym reklamacji, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • w celu badania satysfakcji Klientów i określania jakości usług administratora, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • w celu oferowania Klientom bezpośrednio produktów i usług (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Klientów z wykorzystaniem profilowania, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

 

Państwa dane mogą być przekazywane podwykonawcom, czyli podmiotom, z których administrator korzysta przy przetwarzaniu danych, w szczególności dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, dostawcom usług transportowych i montażowych oraz podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych zależy od celu w jakim te dane są przetwarzane. Okres przez który dane są przechowywane ustalany jest w oparciu o następujące kryteria:

1/przepisy prawa (np. ustawa o rachunkowości), 2/okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora (nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń).

Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych
oraz prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na adres e-mail:  {EMAIL_INSPEKTOR}

 

 

Poprzednie wersje regulaminu:

Obowiązywał od: do:  
27-01-2015 12-07-2017 zobacz
25-12-2014 27-01-2015 zobacz
17-10-2013 25-12-2014 zobacz
25-06-2013 17-10-2013 zobacz
27-03-2012 25-06-2013 zobacz
Newsletter
Otrzymuj informacje o najnowszych
produktach, promocjach i katalogach
Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych. Więcej znajdzie Pan/Pani w Polityce prywatności.