Black Red White – meble i akcesoria do domu
Koszyk
Ulubione

Aktualności

Ogłoszenie Planu Połączenia „BLACK RED WHITE” S.A. z siedzibą w Biłgoraju ze spółką FORTUNA PARK sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju

Zarząd spółki „BLACK RED WHITE” spółka akcyjna z siedzibą w Biłgoraju, adres: ul. Krzeszowska 63, 23-400 Biłgoraj, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089493 z kapitałem zakładowym w wysokości 176 359 520,00 zł (opłacony w całości), działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości uzgodniony dnia 20 listopada 2015 roku Plan Połączenia „BLACK RED WHITE” S.A. z siedzibą w Biłgoraju jako Spółki Przejmującej oraz FORTUNA PARK sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju jako Spółki Przejmowanej: Pobierz plan.