Robimy
dom

 • rejestracja
ulubione znajdź salon
koszyk

Znajdź Salon

MT Meble - Zwoleń

ul. Kościuszki 23
26-700 Zwoleń
tel: 486762191
email: textex@o2.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek-Piątek 09:00 - 17:00
Soboty 09:00 - 13:00
Niedziele Nieczynne
Regulamin obowiązuje od 27-05-2020

Regulamin sprzedaży

 

I. Słowniczek

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Cena - cena Towaru wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT) nie uwzględniająca kosztów dostawy Towaru.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę Towaru określonego w zamówieniu przez podmioty działające na zlecenie Sprzedawcy  (usługa transportu).

Dzień roboczy - dni tygodnia z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

Infolinia BOK - telefoniczne centrum obsługi Użytkownika Serwisu dostępne pod nr tel. +48 84 685 02 02 za pośrednictwem, którego Użytkownik może uzyskać dostęp do Serwisu, w tym złożyć Zamówienie podczas połączenia telefonicznego.

Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która dokonuje zakupów lub rezerwacji Towarów Sprzedawcy w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem Infolinii BOK.

Konsultant – pracownik Infolinii BOK.

Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Magazyn zewnętrzny – magazyn podmiotu współpracującego ze Sprzedawcą na zasadzie dropshippingu, z którego dokonywana jest wysyłka towaru.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Regulamin - niniejszy regulamin.

Regulamin Serwisu – regulamin Serwisu zamieszczony pod adresem https://www.brw.pl/regulamin/.

Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu znajdującego się pod adresem www.brw.pl, za pośrednictwem której Klient może złożyć Zamówienie.

Sprzedawca – BLACK RED WHITE Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju, adres ul. Krzeszowska 63, 23-400 Biłgoraj, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089493, NIP 9181745428, REGON 950411093, o kapitale zakładowym w wysokości 176.359.520 złotych opłaconym w całości, e-mail: bok@brwsa.com.pl nr telefonu + 48 84 685 02 00.

 

Towar obejmuje następujące typy:

Dodatki - elementy wyposażenia wnętrz takie jak akcesoria łazienkowe, dekoracje, dywany, pudła, gazetniki, naczynia, sztućce, akcesoria kuchenne, elementy oświetlenia, tekstylia oraz meble ogrodowe.

Meble - biurka, stoły biurowe, regały, komody, łóżka, stelaże do łóżek, krzesła obrotowe, stoły, krzesła, zestawy mebli kuchennych, zestawy mebli do sypialni, kufry, szafki, lustra, szafki na buty, ławy, stoliki okolicznościowe, szafki nocne, szafki RTV, materace, szafy, kanapy, narożniki, sofy, łóżka tapicerowane fotele, tapczany, wersalki, pufy, zestawy wypoczynkowe, szafy wraz z wyposażeniem dodatkowym, meblościanki, szafy modułowe, nadstawki, toaletki, panele ścienne, wieszaki, półki, witryny itp.

oferowane przez Sprzedawcę na portalu www.brw.pl.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

Ustawa - ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 z póź. zm.).

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem Infolinii BOK.

 

II. Zamówienia Towaru

 1. Sprzedawca przyjmuje Zamówienia na Towary złożone w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem Infolinii BOK zgodnie z Regulaminem Serwisu.
 2. Zamówienia realizowane będą w kolejności ich składania.
 3. Otrzymanie złożonego Zamówienia, jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefonicznie przez Sprzedawcę. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail z informacjami niezbędnymi do realizacji umowy sprzedaży.
 4. Informacja udzielona przez Sprzedawcę o akceptacji Zamówienia, w następstwie złożonego przez Klienta Zamówienia, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną w terminie do 3 dni od dnia otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji (chwila zawarcia umowy sprzedaży).
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, w przypadku gdy Klient wybierze opcję zapłaty przed wydaniem Towaru, a płatność za Towar oraz Koszt dostawy nie zostanie uiszczona przez Klienta w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT.
 7. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej.
 8. Sprzedawca zobowiązany jest do wysyłki Towaru dopiero po zapłacie Ceny przez Klienta (nie dotyczy wyboru formy płatności w momencie odbioru Towaru).
 9. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia rozpoczyna się:
  1. w przypadku Zamówień płatnych za pomocą płatności elektronicznych (etransfer/karta), za wyjątkiem  Zamówień z Magazynu zewnętrznego – w chwili autoryzacji transakcji,
  2. w przypadku Zamówień z Magazynu zewnętrznego płatnych za pomocą płatności elektronicznych (etransfer/karta) -  w chwili zawarcia umowy sprzedaży,
  3. w przypadku Zamówień płatnych w momencie odbioru towaru od Kuriera lub w Paczkomacie– w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
 10. Wydanie Klientowi zakupionego Towaru następuje najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

III. Sposoby i terminy płatności za zakupiony Towar

 1. Płatność za Towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
  1. płatność za pobraniem - W momencie odbioru Towaru gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy Towarów za pośrednictwem przewoźnika,
  2. karta płatnicza lub przelew bankowy przez zewnętrzny system szybkich płatności (e-transfer) w terminie 2 dni roboczych od złożenia Zamówienia.
 2. Płatność za pobraniem dostępna jest dla wszystkich zalogowanych Klientów. Jeżeli Klient nie jest zalogowany to może opłacić zamówienie płacąc za pobraniem tylko w przypadku, gdy wartość zamówienia nie przekracza 1000 zł.
 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl (Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska)
 4. W przypadku, gdy Klient wybierze opcję zapłaty przed wydaniem Towaru, a płatność za Towar oraz Koszt dostawy nie zostanie uiszczona przez Klienta w terminie wskazanym w pkt. III.1.b., Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na adres poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.
 5. Sprzedawca może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy sprzedaży na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Klienta na piśmie pod rygorem nieważności. Klient może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy sprzedaży na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Sprzedawcę na piśmie pod rygorem nieważności.

 

IV. Dostawa i transport Towaru

 1. Dostawa Towaru dostępna jest  wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca będzie realizował dostawy Towarów według złożonych Zamówień:
  1. na adres wskazany w Zamówieniu Klienta za pośrednictwem firm kurierskich (przewoźników), według rodzaju zamówionego asortymentu:
   1. Dostawa Dodatków – firmy Kurierskie współpracujące ze Sprzedawcą, realizujące dostawy według zlecenia Sprzedawcy,
   2. Dostawa Mebli – usługa Home Delivery realizowana przez firmę DTS Transport sp. z o.o.
  2. za pomocą usługi „Paczkomaty 24/7” świadczonej przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o.
 3. Szczegółowe warunki dostaw reguluje regulamin wskazanych firm kurierskich dostępny na ich stronach internetowych lub w ich siedzibach, a w zakresie usługi „Paczkomaty 24/7” regulamin świadczenia usługi InPost Paczkomaty Sp. z o.o. zamieszczony na stronie internetowej tej spółki (na dzień publikacji niniejszego regulaminu dostępne pod adresem: https://twoj.inpost.pl/pl/regulaminy).
 4. W sytuacji, gdy zamówiony Towar jest niedostępny w terminie podanym przez Sprzedawcę w koszyku na brw.pl, Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje Klienta o przewidywanym nowym czasie dostawy. Klientowi przysługuje wówczas prawo do odstąpienia od umowy lub może zdecydować o wydłużeniu terminu dostawy Towaru.
 5. Na koszt dostawy wpływ mają wielkość (gabaryty, waga), ilość zamówionego Towaru, czas realizacji Dostawy i wybrany przez Klienta sposób zapłaty za Towar. Koszty Dostawy wyliczane są automatycznie na podstawie cenników podmiotów dokonujących Dostawy, w oparciu o wyżej wskazane dane. O ostatecznej (łącznej) wysokości opłaty za zrealizowanie Dostawy całego zamówienia Klient uzyskuje informację po dodaniu Towaru do „koszyka” i wyborze sposobu płatności, ale przed złożeniem Zamówienia. W przypadku braku akceptacji kosztów Dostawy Klient ma możliwość przerwania składania Zamówienia.
 6. Klient, zawierając umowę sprzedaży i akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Sprzedawcę w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.). W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej i przesłanego na adres: BLACK RED WHITE S. A. - SKLEP INTERNETOWY 39-300 MIELEC, UL. WOJSKA POLSKIEGO 3, H-13, lub za pośrednictwem poczty internetowej na adres e-mail: e-sklep@brwsa.pl Sprzedawca przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura.
 7. W przypadku, gdy dane adresowe podane przez Klienta są błędne lub niepełne i wskutek tego nastąpi zwrot przesyłki do Sprzedawcy, ponowne wysłanie zamówionego Towaru następuje po dokonaniu ponownej wpłaty Kosztów wysyłki oraz pokryciu kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu. To samo dotyczy przypadku, gdy Klient nie odbierze w terminie prawidłowo wysłanej przesyłki, wskutek czego zostanie ona odesłana do Sprzedawcy.
 8. Dostawy za pośrednictwem firm kurierskich (przewoźników):
  1. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych opakowania, uszkodzeń mechanicznych Towaru powstałych podczas transportu lub braku Towaru w przesyłce bądź opakowaniu, Klient powinien w obecności przewoźnika sporządzić protokół uszkodzenia (dostępny u dostawcy) podpisany przez obie strony. Jeżeli spisanie protokołu szkody nie było możliwe w przypadku doręczenia paczki należy wezwać kuriera ponownie w celu spisania protokołu szkody (dopuszczalne jest nawiązanie kontaktu ze Sprzedawcą, który w imieniu Klienta wzywa kuriera w celu spisania protokołu szkody).
  2. Dostawa odbywa się w dni robocze w godzinach pracy firmy kurierskiej.. Dzień oraz godzina dostawy uzależniona jest od wewnętrznego harmonogramu dostawy firmy kurierskiej i nie zależy od Sprzedawcy. Jednakże Klient ma możliwość zamówienia dostawy na konkretnie wskazany dzień (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) lub w określonym przedziale czasowym. Jest to usługa dodatkowo płatna zgodnie z cennikiem indywidualnym każdej z firm kurierskich i wymaga uprzedniego uzgodnienia ze Sprzedawcą.
 9. Dostawa za pośrednictwem usługi „Paczkomaty 24/7”:
  1. Dostawa Towaru za pośrednictwem usługi „Paczkomaty 24/7” możliwa jest jedynie w przypadku dokonania płatności za Towar przed wydaniem Towaru Klientowi.
  2. Dostawa Towaru za pośrednictwem usługi „Paczkomaty 24/7” jest możliwa w przypadku, jeśli cena całości Zamówienia nie przekracza sumy 5.000,00 zł brutto. Z uwagi na ograniczone rozmiary skrytek, do Paczkomatów dostarczane są jedynie przesyłki, których wymiary nie przekraczają gabarytu C: 41 x 38 x 64 cm, a waga nie przekracza 25 kg.
  3. Możliwość wybrania odbioru we wskazanym Paczkomacie InPost dostępna będzie podczas składania zamówienia w „koszyku”, ale przed złożeniem Zamówienia. Jeżeli cena Towarów w koszyku będzie przewyższała kwotę 5.000,00 zł brutto, wagę 25kg lub wymiary skrytek wówczas forma dostawy do Paczkomatów InPost nie będzie dostępna.
  4. Dostawa za pośrednictwem usługi „Paczkomaty 24/7” nie dotyczy dostawy Towaru z Magazynu zewnętrznego (mebli ogrodowych).
 10. Dostawa Home Delivery jest realizowana przez firmę DTS Transport sp. z o.o. według określonych zasad:
  1. Dla Mebli, które w momencie składania zamówienia przez Klienta występują na zapasie magazynowym Sprzedawcy, Sprzedawca wprowadza usługę Dostawa Home Delivery.
  2. Koszt dostawy jest podawany w karcie produktowej przy każdym Meblu, oraz w koszyku, po uwzględnieniu wszystkich zamawianych Mebli.
  3. Usługa jest dostępna tylko, jeżeli wszystkie Meble dodane do koszyka są aktualnie dostępne na stanie magazynowym Sprzedawcy.
  4. Dla Dostawy Home Delivery sprzedawca wprowadza dwie formy płatności:
   1. Zewnętrzny system szybkich płatności – dalej e-transfer
   2. Płatność za pobraniem – dalej pobranie
  5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia uzależnione jest od spełnienia warunku związanego z wybraną formą płatności:
   1. Dla zamówień z wybraną formą płatności e-transfer –zarejestrowanie płatności w systemie sprzedawcy.
   2. Dla zamówień z wybraną formą płatności pobranie –złożenie zamówienia przez Klienta.
  6. Termin Dostawy podawany w dniach roboczych jest uzależniony od wybranej formy płatności zgodnie z IV.10.4., w zależności od chwili spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. IV.10.5:
   1. W dni robocze
    • W godzinach 00:00 - 18:00 – zamówienia opłacone (e-transfer) / złożone (pobranie) do godziny 18:00 będą zrealizowane w 2 dni . Przykładowy schemat: poniedziałek- dzień 0, wtorek- dzień 1, środa- dzień 2.
    • W godzinach 18:00 – 23:59 – zamówienia opłacone (e-transfer) / złożone (pobranie) po godzinie 18:00 będą zrealizowane w 3 dni. Przykładowy schemat: poniedziałek- dzień 0, wtorek- dzień 1, środa- dzień 2, czwartek- dzień 3.
   2. W dni wolne od pracy (weekendy, święta)
    • Zamówienia opłacone (e-transfer) / złożone (pobranie) w dni wolne od pracy są przez sprzedawcę zbierane, a ich realizacja rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu wolnym. Przykładowo: jeżeli Klient opłaci (e-transfer) / złoży (pobranie) zamówienie w sobotę lub niedzielę to podany w karcie produktowej oraz koszyku czas realizacji jest liczony według schematu: poniedziałek- dzień 0; wtorek – dzień 1, środa – dzień 2.
  7. Usługa Home Delivery oznacza, że zamówiony Towar jest wnoszony przez DTS do mieszkania Klienta. Szczegóły usługi opisane zostały na stronie DTS pod adresem http://www.dts.pl/homedelivery.html.
  8. Sprzedawca wspólnie z firmą DTS może wprowadzić czasowe ograniczenia w usłudze Home Delivery, polegające na ograniczeniu kontaktu Kuriera z Klientem (contact less). W takiej sytuacji Dostawca może ograniczyć usługę do pozostawienia Towarów pod drzwiami wejściowymi do mieszkania. Tam odbędzie się przekazanie towaru oraz uregulowanie płatności w przypadku płatności za pobraniem.  
  9. Sytuacja opisana w pkt. IV.10.8 jest możliwa w przypadku zagrożenia epidemiologicznego, stanu wyjątkowego lub innych sytuacji niezależnych od Dostawcy, wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w celu zminimalizowania zagrożenia zdrowia i życia Dostawcy oraz Klienta.
  10. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. IV.10.8 Klient zostanie poinformowany o aktualnym stanie przez Sprzedawcę w koszyku podczas składania zamówienia oraz dodatkowo przez Dostawcę podczas procesu realizacji zamówienia. W przypadku braku akceptacji ograniczeń, Klient na etapie składania zamówienia ma możliwość przerwania jego składania.
 11.  

  V. Prawo odstąpienia od umowy. Zwrot Towaru.

  1. Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczą wyłącznie Konsumentów.
  2. Zgodnie z wzorem pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącym załącznik numer 1 do Ustawy o prawach konsumenta, z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U z dnia 24 czerwca 2014 r. pozycja 827) Sprzedawca informuje, że w stosunku do umów sprzedaży Towarów zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub telefonicznie za pośrednictwem Infolinii BOK prawa Konsumentów kształtują się w sposób następujący: Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.” Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas „BLACK RED WHITE” S. A. - Sklep Internetowy, 39-300 Mielec, Ul. Wojska Polskiego 3 H-13 Tel.: 084 685 02 00, Fax : 017 717 30 10, e-mail: e-sklep@brwsa.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta (pobierz), lub z formularza wskazanego przez Sprzedawcę (pobierz) lub formularza zwrotu dostępnego na www.brw.pl, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

   Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), o ile Państwo je ponieśliście, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. W sytuacji, w której za dostarczenie zarówno jednego, jak i więcej Towarów objętych zamówieniem pobieramy stałą opłatę, a Konsument odstępuje od części umowy, wówczas nie zwracamy kosztów dostawy co do tych Towarów, które objęte są częściowym odstąpieniem od umowy, z uwagi na to, że zwracane rzeczy nie mają wpływu na koszt dostawy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   Towar prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz na adres „BLACK RED WHITE” S. A. - Sklep Internetowy, 39-300 Mielec, Ul. Wojska Polskiego 3 H-13, a w przypadku, gdy towar wysyłany jest z Magazynu zewnętrznego mogą Państwo przesłać towar na adres Magazynu zewnętrznego  podany w potwierdzeniu zamówienia , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Zwrotu elementów wyposażenia wnętrz z kategorii Akcesoria i dekoracje oraz Oświetlenie mogą Państwo dokonać w salonach MBRW z listy dostępnej na stronie https://www.brw.pl/zwroty-zgloszenia/.
   Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy."
  3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. Jeśli możliwe, prosimy aby zwrócić Towar w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu producenta z dowodem jego zakupu. Prosimy dołączyć do zwracanego towaru wszelkie inne przedmioty/dokumenty otrzymane przez Klienta w związku z zakupem Towaru.
  5. Zwrot Towaru nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.
  6. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot Towaru w myśl niniejszego paragrafu i w sytuacji, gdy do sprzedaży wystawiona została faktura VAT, Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu.
  7. W przypadku zwrotu Towaru, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis.

   

  VI. Reklamacje

  1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać zakupione Towary w stanie wolnym od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy (Towarów) na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi.
  2. Jeżeli do zakupionego Towaru została dołączona karta gwarancyjna, uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w karcie gwarancyjnej oraz Kodeksie cywilnym. Warunki gwarancji jakości Towarów są określane przez ich producentów lub przedstawicieli na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca nie zapewnia dodatkowej gwarancji ani usług posprzedażnych.
  3. Reklamacja powinna być zgłoszona na adres, z którego dokonano wysyłki (BLACK RED WHITE S. A. - SKLEP INTERNETOWY 39-300 MIELEC, UL. WOJSKA POLSKIEGO 3, H-13 Tel.: 084 685 02 00, Fax: 017 7173010, e-mail: e-reklamacje@brwsa.pl lub na formularzu zamieszczonym na stronie https://www.brw.pl (Formularz reklamacyjny).
  4. Prosimy, aby zgłoszenie zawierało takie elementy jak:
   • imię i nazwisko Klienta, adres e-mail Klienta lub inny sposób kontaktu z Klientem,
   • numer zamówienia, nazwę Towaru/kod produktu, ilość sztuk i rodzaj wad (opis przyczyny reklamacji), datę wystąpienia wad,
   • wybór żądania co do sposobu załatwienia reklamacji (żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży).
  5. Do zgłoszenia reklamacyjnego możliwe jest dodanie plików/zdjęć uszkodzonego Towaru. Jeśli możliwe prosimy także o dołączenie dowodu zakupu Towaru, nie jest to jednak warunek rozpatrywania reklamacji.
  6. W przypadku zewnętrznych i widocznych uszkodzeń mechanicznych opakowania powinien zostać sporządzony w obecności kuriera doręczającego protokół szkody, o którym mowa w punkcie 7 w części regulaminu dotyczącym Dostawy. Jeżeli spisanie protokołu szkody nie było możliwe w przypadku doręczenia paczki należy wezwać kuriera ponownie w celu spisania protokołu szkody (dopuszczalne jest nawiązanie kontaktu ze Sprzedawcą, który w imieniu Klienta wzywa kuriera w celu spisania protokołu szkody). Nie jest to jednak warunek rozpatrywania reklamacji.
  7. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wskazanych elementów zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia braków wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni robocze. Sprzedawca jest zobowiązany do rzetelnego rozpatrzenia każdej złożonej reklamacji.
  8. W trakcie postępowania reklamacyjnego Sprzedawca nawiąże kontakt e-mailowy bądź telefoniczny z Klientem informując go o przebiegu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca zwróci Klientowi wartość kosztów przesyłki reklamowanego Towaru do Sprzedawcy na podstawie dokumentów (rachunków, potwierdzeń nadania) przedstawionych przez Klienta. Przesłanie Towaru reklamowanego nie może nastąpić w formie przesyłki za pobraniem. Wskazane jest, aby przesłany w ramach reklamacji Towar posiadał, jeśli jest to możliwe, oryginalne opakowanie umożliwiające jego bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
  9. Reklamacje złożone przez Klientów zostaną rozpatrzone przez Sprzedawcę, który zobowiązuje się do rzetelnego zbadania zgłoszenia reklamacyjnego i ustosunkowania się do żądania Klienta w każdym przypadku w terminie czternastu dni.

   

  VII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

  Postępowania opisane powyżej są bezpłatne, jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością opłacenia ekspertyz zleconych w sprawie niezależnym rzeczoznawcom.

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  2. Chcąc skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń mogą Państwo zwrócić się do instytucji zajmujących się ochroną praw i interesów konsumentów, w szczególności do:
   • powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
   • wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich oddziałów zamiejscowych prowadzących mediację. Mediację prowadzi się ją na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Mediatorem jest pracownik WIIH. Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że na taki sposób rozwiązania sporu muszą wyrazić zgodę obie strony umowy,
   • sądów polubownych, w szczególności stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych). Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Podstawową ich cechą jest dobrowolny charakter. Oznacza to, że sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą na to zgodę i poddadzą się jego jurysdykcji, czyli dokonają tzw. zapisu na sąd polubowny. Inicjować postępowanie mogą zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca.
  3. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ od dnia 15 lutego 2016 r. dostępna będzie platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów (dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług) pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, na szczeblu unijnym (platforma ODR).

   

  VIII. Ochrona danych osobowych

  1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy.
  3. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną jest Sprzedawca. Sprzedawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Klient może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mail kontak.IOD@brwsa.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
  4. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę w następujących celach:
   1. w celu zawarcia i wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. w celu wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie nałożony na Usługodawcę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
   3. w celach analitycznych, np. w celu doboru produktów i usług do potrzeb Klientów oraz ich  optymalizacji na podstawie zgłaszanych uwag; w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu tych procesów, w tym reklamacji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   6. w celu badania satysfakcji Klientów i określania jakości usług Sprzedawcy, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   7. w celu oferowania Klientom bezpośrednio produktów i usług (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Klientów z wykorzystaniem profilowania, co jest prawnie uzasadnionym interesem Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  5. Sprzedawca przetwarza następujące kategorie danych:
   1. podstawowe dane identyfikacyjne i dotyczące zamieszkania;
   2. dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne;
  6. Sprzedawca może udostępniać dane osobowe Klientów swoim podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzysta przy przetwarzaniu danych.
  7. Sprzedawca nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza terytorium Polski.
  8. Dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy są przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy.
  9. Podstawowe dane kontaktowe są przechowywane przez Sprzedawcę dla potrzeb marketingu bezpośredniego do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem takiego przetwarzania lub cofnięcia  zgody, jeśli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie tzw. zgody marketingowej.
  10. Każdemu Klientowi, który udostępnił swoje dane osobowe, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:
   1. prawo dostępu do jego danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
   3. prawo do usunięcia danych;
   4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
   5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   6. prawo do przenoszenia danych;
   7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
   8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

   

  IX. Postanowienia końcowe

  1. Do złożenia Zamówienia przez Klienta niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
  2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta, z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r. pozycja 827).
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Serwisu. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji regulaminu, wiążące są te obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w serwisie https://www.brw.pl.

   

  Poprzednie wersje regulaminu:

  Obowiązywał od: do:  
  04-05-2020 26-05-2020 zobacz
  01-03-2019 03-05-2020 zobacz
  03-01-2019 28-02-2019 zobacz
  17-07-2018 02-01-2019 zobacz
  12-04-2018 16-07-2018 zobacz
  02-11-2017 11-04-2018 zobacz
  13-07-2017 01-11-2017 zobacz
  27-01-2015 12-07-2017 zobacz
  25-12-2014 27-01-2015 zobacz
  17-10-2013 25-12-2014 zobacz
  25-06-2013 17-10-2013 zobacz
  27-03-2012 25-06-2013 zobacz
Newsletter
Otrzymuj informacje o najnowszych
produktach, promocjach i katalogach
Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych. Więcej znajdzie Pan/Pani w Polityce prywatności.