Strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej Informacji o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce znajduje się w polityce plików cookies. Przejdź.

  1. BRW
  2. Black Red White
  3. Regulamin aplikacji mobilnej

Regulamin aplikacji mobilnej

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ”BLACK RED WHITE”

 

Informacje ogólne

 

1. Aplikacja mobilna ”BLACK RED WHITE” jest własnością „BLACK RED WHITE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju, adres ul. Krzeszowska 63, 23-400 Biłgoraj, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089493, NIP 9181745428, REGON 950411093, o kapitale zakładowym w wysokości 177.359.520  złotych opłaconym w całości, e-mail: brw@brw.com.pl nr telefonu + 48 84 68 50 202, fax + 48 84 68 50 290.

2. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem jest niezbędne do prawidłowego korzystania z Aplikacji. Regulamin dostępny jest w Aplikacji, w zakładce „o Aplikacji”.

3. Wszystkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Aplikacji prosimy kierować na adres e-mail: brw@brw.com.pl . „BLACK RED WHITE” S.A. będzie rozpatrywać reklamacje i udzielać odpowiedzi w terminie 14 dni od ich złożenia. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny.

Słownik pojęć

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

  • Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Aplikacji.
  • Aplikacja – program prezentujący Ofertę oraz katalogi publikowane przez „BLACK RED WHITE” S.A. dostępny do nieodpłatnego pobrania z App Store lub sklepu GooglePlay. Aplikacja nie służy i nie posiada funkcjonalności umożliwiających zawieranie umów sprzedaży na odległość.
  • App Store – internetowy sklep firmy Apple Inc. z aplikacjami na urządzenia iPad, iPhone oraz iPod touch.
  • Google Play – internetowy sklep firmy Google z aplikacjami, grami, muzyką, książkami, magazynami, filmami i programami TV. Treści ze sklepu są przeznaczone do korzystania za pomocą urządzeń działających pod kontrolą systemu operacyjnego Android.
  • Towar - produkty dostępne w ofercie handlowej marki Black Red White prezentowane pod adresem www.brw.com.pl oraz w sklepach stacjonarnych. Towar jest fabrycznie nowy. W przypadku mebli towar sprzedawany jest w formie paczek z elementami do samodzielnego montażu.
  • Cena – cena Towaru wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT) nie uwzględniająca kosztów dostawy Towaru.
  • Oferta  – oferta dostępna pod adresem: www.brw.com.pl oraz w Aplikacji.

 

Wymogi techniczne, obowiązki Użytkownika

 

1.Do prawidłowego korzystania z Aplikacji niezbędne jest połączenie z siecią  Internet oraz system operacyjny iOS w wersji 7 i nowszej na urządzeniach typu iPad, iPhone, iPod Touch, lub system operacyjny Android w wersji 4 i nowszej na urządzeniach z tym systemem operacyjnym.

2.Użytkownik ma zakaz wykorzystywania Aplikacji do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

Ochrona praw autorskich

 

1. Zawartość Aplikacji jest własnością „BLACK RED WHITE" S.A. z siedzibą w Biłgoraju. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Aplikacji (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Aplikacja oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

2. Oznaczenie „BLACK RED WHITE” oraz  inne znaki towarowe używane w Aplikacji są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 01.49.508 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

 

Opisy i zdjęcia produktów

 

1. Wszelkie informacje dotyczące Towaru, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zamieszczone na kartach Aplikacji zwane Ofertą, kierowane do Użytkowników nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa (Kodeksu  Cywilnego), lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy oraz informacją handlową.

2. Kolory zdjęć produktów wyświetlanych na ekranie urządzeń mobilnych mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych ze względu na ograniczenia wynikające z ustawień ekranów.

3. Ukazane na zdjęciach w Aplikacji elementy dekoracyjne nie wchodzą w skład produktów (zestawów mebli) i nie są wliczone w cenę mebli.

 

Ceny

 

1. Wszystkie ceny podawane w Aplikacji są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy, montażu oraz dodatkowych opcji.

2. Wszystkie ceny podawane w Aplikacji to ceny detaliczne sugerowane przez „BLACK RED WHITE” S.A. Ceny w punktach sprzedaży (w szczególności w sklepach stacjonarnych) mogą różnić się od cen prezentowanych w Aplikacji.

 

Postanowienia końcowe

 

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez czas nieoznaczony. Podmiot prowadzący Aplikację zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu są ogłaszane Aplikacji w zakładce „ o Aplikacji” z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem i wchodzą w życie w terminie podanym wraz ze zmianą.

3. Użytkownik może w każdej chwili odinstalować Aplikację ze swojego urządzenia. Wszystkie dane przesłane na urządzenie (produkty, strony z katalogami) zostaną wówczas usunięte z pamięci urządzenia.

4. „BLACK RED WHITE” S.A. zastrzega sobie prawo zaprzestania utrzymania funkcjonowania i dostępności Aplikacji, o czym poinformuje Użytkowników z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem w trybie przewidzianym dla zmian Regulaminu.