Robimy
dom

 • rejestracja
ulubione znajdź salon
koszyk

Znajdź Salon

Salon Firmowy Black Red White - Szczecin

ul. Hangarowa 13 (CH Top Shopping)-(odbiór mebli z magazynu: 72-006 Mierzyn ul: Welecka 2)
70-767 Szczecin
tel: 84 685 02 02
email: bok@brwsa.com.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek-Piątek 10:00 - 20:00
Soboty 10:00 - 20:00
Niedziele 10:00 - 16:00

UWAGA:
odbór osobisty mebli realizowany jest przez magazyn zewnętrzny znajdujący się ok 2,5 km od salonu.

Adres: 72-006 Mierzyn, ul. Welecka 2 (ok.2,5 km od salonu), od poniedziałku do soboty w godzinach 11.00 - 19.00.

 

Salon oferuje transport jako usługę dodatkową (o koszty proszę pytać w salonie).

Regulamin obowiązuje od 24-10-2019

Regulamin rezerwacji i sprzedaży

 

 Salon Meblowy Szczecin ul. Hangarowa 13, 70-767 Szczecin prowadzony jest przez „MEBLE – BLACK RED WHITE” Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju, przy ulicy Krzeszowskiej 61, 23 – 400, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156285, posiadającą REGON 951192397, NIP 918-192-86-20, zwany jest dalej Sprzedawcą.

I. Słowniczek

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Cena - cena Towaru wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT) nie uwzględniająca kosztów dostawy Towaru.

Dodatki - elementy wyposażenia wnętrz takie jak akcesoria łazienkowe, dekoracje, dywany, pudła, gazetniki, naczynia, sztućce, akcesoria kuchenne, elementy oświetlenia, tekstylia itp.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę Towaru określonego w zamówieniu, za pośrednictwem Sprzedawcy (usługa transportu) lub odbiór w sklepie stacjonarnym (salonie) Sprzedawcy, który oferuje odbiór w salonie.

E-raty - forma płatności za pośrednictwem instytucji kredytowych udzielających kredytów konsumenckic

Dzień roboczy - dni tygodnia z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która dokonuje zakupów lub rezerwacji Towarów Sprzedawcy w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem Infolinii BOK.

Konsultant – pracownik Infolinii BOK.

Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Meble - biurka, stoły biurowe, regały, komody, łóżka, stelaże do łóżek, krzesła obrotowe, stoły, krzesła, zestawy mebli kuchennych, zestawy mebli do sypialni, kufry, szafki, lustra, szafki na buty, ławy, stoliki okolicznościowe, szafki nocne, szafki RTV, materace, szafy, kanapy, narożniki, sofy, łóżka tapicerowane fotele, tapczany, wersalki, pufy, zestawy wypoczynkowe, szafy wraz z wyposażeniem dodatkowym, meblościanki, szafy modułowe, nadstawki, toaletki, panele ścienne, wieszaki, półki, witryny itp. prezentowane w Serwisie.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Regulamin - niniejszy regulamin.

Regulamin Serwisu – regulamin Serwisu zamieszczony pod adresem www.brw.pl

Rezerwacja - oświadczenie woli Klienta, składane za pośrednictwem serwisu www.brw.pl zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w oznaczonym czasie oraz w sklepie stacjonarnym (salonie) Sprzedawcy w ramach  usługi „Odbierz za godzinę”, określające rodzaj i liczbę Towaru.

Sklep Internetowy - funkcjonalność Serwisu znajdującego się pod adresem www.brw.pl, za pośrednictwem której Klient może złożyć Zamówienie.

Sprzedawca –  Salon Meblowy Szczecin ul. Hangarowa 13, 70-767 Szczecin prowadzony jest przez „MEBLE – BLACK RED WHITE” Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju, przy ulicy Krzeszowskiej 61, 23 – 400, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156285, posiadającą REGON 951192397, NIP 918-192-86-20, zwany jest dalej Sprzedawcą.

Towar - Dodatki i Meble  oferowane przez Sprzedawcę na portalu www.brw.pl.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

Ustawa - ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 z póź. zm.).

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem Infolinii BOK.

 

II. Przyjmowanie rezerwacji (odbiór za godzinę)

 1. Klient zainteresowany otrzymaniem oferty zakupu konkretnego Dodatku składa wniosek o rezerwację za pośrednictwem serwisu brw.pl (zwanego dalej Serwisem). Powyższa informacja przekazana jest następnie przez Serwis wybranemu przez Klienta salonowi prowadzonemu przez Sprzedawcę, który prowadzi dalsze postępowanie.
 2. Złożenie rezerwacji nie jest równoznaczne z zakupem towaru lub złożeniem zamówienia na towar. Informacje przedstawione w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie mają na celu ułatwienie zlokalizowania danego towaru w konkretnym salonie Sprzedawcy oraz ułatwienie kontaktu z wybranym salonem Sprzedawcy.
 3. Po złożeniu rezerwacji Sprzedawca informuje drogą mailową Klienta o dostępności i cenie wybranego towaru lub braku jego dostępności. Sprzedawca ma czas na kompletację zarezerwowanego towaru przez godzinę od wpłynięcia rezerwacji. Po tym czasie klient powinien udać się do salonu w celu podjęcia rokowań i ustalenia warunków transakcji. W przypadku otrzymania potwierdzenia o dostępności towaru towar jest dostępny w wybranym przez klienta salonie przez 72 godziny. Jeżeli klient nie pojawi się w salonie w ciągu 72 godzin wówczas sprzedawca nie gwarantuje dostępności towaru a rezerwacja zostaje anulowana.
 4. Realizacja rezerwacji następuje w godzinach pracy salonu prowadzonego przez Sprzedawcę.

 

III. Składanie zamówień

 1. Sprzedawca przyjmuje Zamówienia na Towary złożone w  Sklepie Internetowym   lub telefonicznie za pośrednictwem Infolinii BOK zgodnie z regulaminem Serwisu.
 2. Zamówienia realizowane będą w kolejności ich składania.
 3. Otrzymanie złożonego Zamówienia, jest potwierdzane drogą e-mailową przez Sprzedawcę. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail z informacjami niezbędnymi do realizacji umowy sprzedaży.
 4. Informacja udzielona przez Sprzedawcę o akceptacji Zamówienia, w następstwie złożonego przez Klienta Zamówienia, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną w terminie do 3 dni od dnia otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminach o których mowa w pkt. V. 5, pkt V. 6 i pkt V. 7  Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi  na adres poczty elektronicznej  oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.
 6. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT lub paragonu.
 7. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej.
 8. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Towaru dopiero po zapłacie Ceny przez Klienta.
 9. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia rozpoczyna się:
  1. w przypadku Zamówień płatnych przelewem - w chwili zawarcia umowy sprzedaży z tym, że wydanie towaru/transport nastąpi dopiero w momencie wpływu środków na konto Sprzedawcy po uprzednim skontaktowaniu się sprzedawcy z klientem celem poinformowania Klienta o konieczności dokonania płatności.
  2. w przypadku Zamówień płatnych za pomocą płatności elektronicznych (etransfer/karta) – w chwili autoryzacji transakcji.
  3. w przypadku Zamówień płatnych w momencie odbioru towaru – w chwili zawarcia umowy sprzedaży,
  4. w przypadku płatności e-raty - po otrzymaniu płatności od instytucji finansowej.
 10. Jeżeli odbiór Towaru nie nastąpi w terminie określonym w pkt VI.5 , Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie odbioru, Sprzedawca prześle Klientowi  na adres poczty elektronicznej  oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego. Przed odstąpieniem od umowy Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem wysyłając wiadomość mailową na adres mailowy wskazany w zamówieniu lub dzwoniąc na numer telefonu wskazany przez Klienta w arkuszu przy składaniu Zamówienia.
 11. W przypadku wystąpienia warunków opisanych w pkt. III.10 Sprzedawca zwraca Klientowi wartość opłaconego zamówienia tą samą drogą jaką Klient opłacił zamówienie.

 

IV. Ceny

 1. Cena towaru wyrażona jest w polskich złotych oraz zawiera podatek VAT oraz ma wliczoną opłatę KGO (w przypadkach wymaganych przepisami prawa). Cena nie obejmuje dodatkowych usług w szczególności kosztów montażu i dostarczenia towaru.

 

V. Sposoby płatności

 1. Sprzedawca oferuje następujące sposoby płatności:
  1. karta płatnicza lub przelew bankowy przez zewnętrzny system szybkich płatności (etransfer)
  2. przelew bankowy
  3. gotówka w salonie Sprzedawcy
  4. karta płatnicza w salonie Sprzedawcy
  5. e-raty
 2. Obsługę szybkich płatności (etransfer) za pośrednictwem portalu Dotpay obsługuje Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul.Wielickiej72, 30-552 Kraków.
 3. Usługa e-raty realizowana jest przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskej 42c, 53-611 Wrocław.
 4. Szczegółowe warunki korzystania z usługi e-raty dostępne są na stronie internetowej instytucji kredytowej https://www.santanderconsumer.pl/zakupy-na-raty/raty-w-sklepie-internetowym,1.html. oraz  na stronie internetowej www.brw.pl.
 5. Płatność, o której mowa w pkt. V.1.a. powinna być dokonana w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Płatność, o której mowa w pkt. V.1.b powinna być dokonana w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży na rachunek podany w korespondencji mailowej Sprzedawcy z Klientem.
 7. Płatność, o której mowa w pkt. V.1.c i w pkt.V.1.d powinna być dokonana we  wskazanym przez Sprzedawcę terminie odbioru Towaru w salonie Sprzedawcy.
 8. Wszelkie reklamacje dotyczące szybkich płatności elektronicznych Klient może składać bezpośredni do Sprzedawcy lub operatora szybkich płatności elektronicznych na Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul.Wielickiej72, 30-552 Kraków.
 9. Sprzedawca może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Klienta na piśmie pod rygorem nieważności. Klient może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Sprzedawcę na piśmie pod rygorem nieważności.        

 

VI. Dostawa i realizacja zamówienia

 1. Klient odbiera Towar w salonie Sprzedawcy (odbiór osobisty).
 2. Klient może wybrać sposób dostawy – dostawa do domu/mieszkania.
 3. Dostawa Towaru dostępna jest  wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W przypadku wyboru dostawy do domu/mieszkania koszty usługi zależą od gabarytów i ilości zamówionego Towaru. O kosztach dostawy do domu/mieszkania Klient informowany jest przed złożeniem zamówienia. Informacje podane są w koszyku, a w przypadku zamówienia dokonywanego za pośrednictwem Infolinii BOK – przez Konsultanta. Realizacja dostawy następuje  po uprzednim telefonicznym lub drogą elektroniczną powiadomieniu Klienta o gotowości do realizacji dostawy . Sprzedawca może wstrzymać się z realizacją dostawy do chwili otrzymania zapłaty umówionej ceny za zamówienie.
 5. O terminie odbioru Sprzedawca poinformuje Klienta przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 6. Odbiór towaru przez Klienta powinien nastąpić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy wiadomości o gotowości Towaru do obioru.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub niedostarczenie towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

VII. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej i składania reklamacji

 1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta za dostarczenie towaru zgodnego z umową.
 2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, za wady fizyczne i prawne sprzedanej rzeczy przez okres dwóch lat od dnia wydania rzeczy, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku wady Towaru Klientowi przysługują następujące uprawnienia:
  1. złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  2. żądanie wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.  Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru. Kupujący nie może od umowy odstąpić jeżeli wada nie jest istotna.
 4. Jeżeli Konsument żąda wymiany rzeczy lub usunięcia wad albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę o którą cena ma być obniżona a sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni uważa się że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową lub wad rzeczy sprzedanej należy zgłaszać pisemnie na adres:  ul. Hangarowa 13 (CH Top Shopping)-(odbiór mebli z magazynu: 72-006 Mierzyn ul: Welecka 2) 70-767 Szczecin lub drogą mailową na adres:   s14d.reklamacje@m-brw.com.pl lub na formularzu zamieszczonym stronie na www.brw.pl (Formularz reklamacyjny- wyłącznie dla Użytkowników zalogowanych posiadających Konto Użytkownika).
 6. Reklamacja zakupionego towaru odbywa się poprzez nawiązanie kontaktu z obsługą sklepu oraz podaniem przyczyn reklamacji, które powinny zawierać informacje identyfikujące Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, nr telefonu), zakupiony towar, datę zakupu oraz opis stwierdzonych wad lub niezgodności towaru z umową.
 7. W wypadku braków istotnych informacji w zgłoszeniu reklamacyjnym Klient ma obowiązek uzupełnić je w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia o brakach przez Sprzedawcę, w przeciwnym razie reklamacja zostanie rozpatrzona na podstawie dotychczas dostarczonych informacji. Rozpatrzenie reklamacji na podstawie niezupełnego zgłoszenia nie wyklucza możliwości zgłoszenia przez Klienta kolejnego zgłoszenia reklamacyjnego uzupełnionego o niezbędne informacje.

 

 

VIII. Prawo odstąpienia od umowy. Zwrot towaru.

 1. Postanowienia niniejszego działu stosuje się jedynie do Klientów będących Konsumentami. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować pisemnie:  ul. Hangarowa 13 (CH Top Shopping)-(odbiór mebli z magazynu: 72-006 Mierzyn ul: Welecka 2) 70-767 Szczecin, nr tel.  84 685 02 02,  bok@brwsa.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 5. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta lub  formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu lub formularza zwrotu dostępnego na www.brw.pl,, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Klienta informacji dotyczącej wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane dotychczas płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez siebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany rzeczy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient odsyła lub przekazuje rzecz na adres  ul. Hangarowa 13 (CH Top Shopping)-(odbiór mebli z magazynu: 72-006 Mierzyn ul: Welecka 2) 70-767 Szczecin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Sprzedawca nie dopuszcza kierowania do niego przesyłki za pobraniem.
 9. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Jeśli jest to możliwe, Klient powinien zwrócić rzecz w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu producenta wraz z dowodem jej zakupu oraz wszelkie inne przedmioty/dokumenty otrzymane w związku z zakupem towaru, jednakże nie uzależnia się od tego możliwości zwrotu towaru.
 12. Zwrot towaru nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.
 13. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot rzeczy w myśl niniejszego paragrafu umowę sprzedaży uważa się za nie byłą i w sytuacji gdy do sprzedaży wystawiona została faktura VAT, Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu.
 14. W przypadku zwrotu Towaru z zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis.
 15. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
 16. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 17. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 18. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 

IX.  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Chcąc skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń mogą Państwo zwrócić się do instytucji zajmujących się ochroną praw i interesów konsumentów, w szczególności do:
  1. powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
  2. wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich oddziałów zamiejscowych prowadzących mediację. Mediację prowadzi się ją na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Mediatorem jest pracownik WIIH. Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że na taki sposób rozwiązania sporu muszą wyrazić zgodę obie strony umowy,
  3. sądów polubownych, w szczególności stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych). Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Podstawową ich cechą jest dobrowolny charakter. Oznacza to, że sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą na to zgodę i poddadzą się jego jurysdykcji, czyli dokonają tzw. zapisu na sąd polubowny. Inicjować postępowanie mogą zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca.
 3. Postępowania opisane powyżej są bezpłatne, jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością opłacenia ekspertyz zleconych w sprawie niezależnym rzeczoznawcom.
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów (dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług) pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, na szczeblu unijnym (platforma ODR). 

 

X. Ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy.
 3. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną jest Sprzedawca. Sprzedawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Klient może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mail  kontakt.IOD@m-brw.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę w następujących celach:
  1. w celu zawarcia i wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  2. w celu wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie nałożony na Usługodawcę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  3. w celach analitycznych, np. w celu doboru produktów i usług do potrzeb Klientów oraz ich  optymalizacji na podstawie zgłaszanych uwag; w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu tych procesów, w tym reklamacji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  4. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  6. w celu badania satysfakcji Klientów i określania jakości usług Sprzedawcy, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  7. w celu oferowania Klientom bezpośrednio produktów i usług (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Klientów z wykorzystaniem profilowania, co jest prawnie uzasadnionym interesem Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 5. Sprzedawca przetwarza następujące kategorie danych:
  1. podstawowe dane identyfikacyjne i dotyczące zamieszkania;
  2. dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne;
  3. nagrania dźwięku.
 6. Sprzedawca może udostępniać dane osobowe Klientów swoim podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzysta przy przetwarzaniu danych.
 7. Sprzedawca nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza terytorium Polski.
 8. Dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy są przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy.
 9. Podstawowe dane kontaktowe są przechowywane przez Sprzedawcę dla potrzeb marketingu bezpośredniego do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem takiego przetwarzania lub cofnięcia  zgody, jeśli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie tzw. zgody marketingowej.
 10. Każdemu Klientowi, który udostępnił swoje dane osobowe, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:
  1. prawo dostępu do jego danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do przenoszenia danych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. Do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja niniejszego regulaminu. Do złożenia zamówienia poprzedzonego rezerwacją w Serwisie niezbędna jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz regulaminu Serwisu dostępnego na stronie Serwisu – brw.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego a w odniesieniu do konsumentów także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014r. poz. 827).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Serwisu. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji regulaminu, wiążące są te obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w serwisie brw.pl.

Poprzednie wersje regulaminu:

Obowiązywał od: do:  
17-07-2018 23-10-2019 zobacz
30-04-2018 16-07-2018 zobacz
02-11-2017 29-04-2018 zobacz
13-07-2017 01-11-2017 zobacz
27-01-2015 12-07-2017 zobacz
25-12-2014 27-01-2015 zobacz
17-10-2013 25-12-2014 zobacz
25-06-2013 17-10-2013 zobacz
27-11-2012 25-06-2013 zobacz
Newsletter
Otrzymuj informacje o najnowszych
produktach, promocjach i katalogach
Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych. Więcej znajdzie Pan/Pani w Polityce prywatności.